O společnosti GenericonPartnerství

GENERICON věří v dobré partnerství s každým členem lékařské a farmaceutické komunity. Svou podporu dává najevo dodržováním vysokých standardů, prostřednictvím svých služeb, vzděláváním a rozvojem portfolia.

Odbornost každého zaměstnance

GENERICON si cení svých zaměstnanců a uvědomuje si individuální zásluhu na prosperitě společnosti, a tím na společném pokroku. Snahou společnosti je pomoci svým zaměstnancům se trvale odborně rozvíjet a motivovat je k budování kariéry v oblasti péče o zdraví.

Pojetí generické firmy

Pro odbornou i širokou veřejnost, aktivně hledající efektivní cesty k péči o zdraví, je GENERICON značkou léčivých přípravků a perspektivně též odborných programů.
Díky svému zázemí prosazuje vysoké kvalitativní standardy  a investuje do rozvoje portfolia. Všem svým zákazníkům umožňuje dosáhnout na kvalitní léčbu. Záměrem je prostřednictvím lékařů a farmaceutů nabízet pacientům vždy optimální poměr mezi léčebným efektem a jeho cenou.

GENERICON se za krátkou dobu prosadila na vysoce konkurenčním farmaceutickém trhu. Společnosti se daří vyhledávat a přinášet českému zdravotnictví nové kvalitní léky od širokého spektra zahraničních dodavatelů, které vhodně doplňují stávající léčebné možnosti. Sortiment společnosti je určen zejména pro vnitřní lékařství a základní rodinnou péči. V portfoliu jsou také specializované léky pro revmatologii, urologii, gynekologii, onkologii a psychiatrii.

GENERICON je moderní flexibilní farmaceutická společnost s kvalitními a zkušenými odborníky všech potřebných profesí. Společnost usiluje o trvalé zkvalitňování svých služeb při respektování všech platných principů a norem.