Webové stránky jsou v postupné přestavbě.

O společnosti GenericonPřevzetí společnosti Genericon společností Adamed Group

Společnost Adamed Group převzala společnosti GENERICON v Praze, a společnost GENERICON v Bratislavě. Proces se zatím materializoval změnou názvu společnosti a jejím přesídlením do nových prostor.

Společnost Adamed Group je významnou polskou farmaceutickou a biotechnologickou společností, která zaměstnává na 1600 lidí a vyrábí více než 250 finálních léčivých přípravků. Vlastní dva moderní výrobní závody a zcela nové moderní výzkumné a vývojové centrum. Více než deset let se rozvíjí její mezinárodní činnosti. Přípravky společnosti jsou uváděny na trh v cca 60 zemích v Evropě, v Africe, na středním východě, v Asii, v Austrálii a v Latinské Americe.

Partnerství

GENERICON věří v dobré partnerství s každým členem lékařské a farmaceutické komunity. Svou podporu dává najevo dodržováním vysokých standardů, prostřednictvím svých služeb, vzděláváním a rozvojem portfolia.

Odbornost každého zaměstnance

GENERICON si cení svých zaměstnanců a uvědomuje si individuální zásluhu na prosperitě společnosti, a tím na společném pokroku. Snahou společnosti je pomoci svým zaměstnancům se trvale odborně rozvíjet a motivovat je k budování kariéry v oblasti péče o zdraví.

Pojetí generické firmy

Pro odbornou i širokou veřejnost, aktivně hledající efektivní cesty k péči o zdraví, je GENERICON značkou léčivých přípravků a perspektivně též odborných programů.
Díky svému zázemí prosazuje vysoké kvalitativní standardy  a investuje do rozvoje portfolia. Všem svým zákazníkům umožňuje dosáhnout na kvalitní léčbu. Záměrem je prostřednictvím lékařů a farmaceutů nabízet pacientům vždy optimální poměr mezi léčebným efektem a jeho cenou.

GENERICON se za krátkou dobu prosadila na vysoce konkurenčním farmaceutickém trhu. Společnosti se daří vyhledávat a přinášet českému zdravotnictví nové kvalitní léky od širokého spektra zahraničních dodavatelů, které vhodně doplňují stávající léčebné možnosti. Sortiment společnosti je určen zejména pro vnitřní lékařství a základní rodinnou péči. V portfoliu jsou také specializované léky pro revmatologii, urologii, gynekologii, onkologii a psychiatrii.

GENERICON je moderní flexibilní farmaceutická společnost s kvalitními a zkušenými odborníky všech potřebných profesí. Společnost usiluje o trvalé zkvalitňování svých služeb při respektování všech platných principů a norem.